Booster dla organizacji studenckich i kół naukowych

Uwolnij swój potencjał

Dołącz do projektu Student Showcase – kształtuj przyszłość przez innowacje i współpracę.

Inspiracja dla studentów, mentorów i organizacji.

Projekt "Student Showcase"

Rozwój indywidualny

Weź udział w niebanalnych warsztatach i szkoleniach

Program
Mentoringowy

Doświadczeni profesjonaliści z różnych branż wspierają studentów w rozwijaniu ich umiejętności, pomysłów i projektów.

Targi Kół Naukowych

Przestrzeń dla studentów i ich organizacji do prezentacji projektów, wymiany doświadczeń i nawiązywania współpracy

Dofinansowanie projektu

Uzyskaj dofinansowanie dla projektu koła naukowego w kwocie 10.000 zł

Program Mentoringowy

Doświadczeni profesjonaliści z różnych branż wspierają studentów w rozwijaniu ich umiejętności, pomysłów i projektów.

“Have the courage to follow your heart and intuition!”

MasterClass

Warsztaty i szkolenia rozwijające kompetencje przyszłych liderów.

“Oczekuję, że program mentoringowy pomoże mi w rozwijaniu umiejętności niezbędnych na rynku pracy i zainspiruje do odkrywania nowych ścieżek kariery.”

Dominika Janecka

Warsztaty i szkolenia

“Mam nadzieję na praktyczne porady i wskazówki od doświadczonych mentorów, które pozwolą mi lepiej zrozumieć moją branżę i przygotują do przyszłych wyzwań zawodowych.”

Kamil Koniczny

“Spodziewam się, że udział w programie mentoringowym umożliwi mi nawiązanie wartościowych kontaktów zawodowych i dostarczy wiedzy, jak efektywnie budować swoją karierę.”

Maria Diaz

FAQ

Masz pytania? Odpowiadamy

Zapoznaj się z założeniami projektu Student Showcase.  

?

Uczestnictwo w projekcie oferuje wiele korzyści, w tym rozwój umiejętności zawodowych i osobistych, dostęp do sieci kontaktów branżowych, wsparcie od doświadczonych mentorów oraz możliwość prezentacji swoich projektów szerszej publiczności.

Do projektu w pierwszej kolejności należy zgłosić organizację, następnie pracownik Fundacji kontaktuje się z osobą uprawnioną do reprezentacji celem wyłonienia 3 uczestników ścieżki liderskiej. Udział w projekcie mogą wziąć członkowie kół naukowych, organizacji studenckich czy studenckich grup nieformalnych. Dopuszcza się udział 3 reprezentantów maksymalnie 10 organizacji. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w projekcie jest bezpłatny dla wszystkich studentów i ich organizacji.

Ścieżka liderska: szkolenia eksperckie i warsztaty, program mentoringowy oraz finał projektu w postaci Targów Kół Naukowych i pitch battle.

Ścieżka ogólna: szkolenia eksperckie

Warsztaty stacjonarne dostępne będą wyłącznie dla uczestników ścieżki liderskiej. Odbędą się 3 tematycznie powiązane ze sobą spotkania mające na celu przygotowanie do wystąpień podczas pitch battle: 

1 spotkanie „Zasoby”- analiza mocnych i słabych stron koła, praca na zasobach.

2 spotkanie „Kluczowe kompetencje” – praktyczne ćwiczenia kluczowych kompetencji: komunikacji i współpracy
w zespole oraz ustalaniu priorytetów i zarządzaniu czasem.

Spotkanie 3 „Przygotowanie do pitchingu” – autoprezentacja i wystąpienia publiczne.

Szkolenia eksperckie online dostępne będą zarówno dla uczestników ścieżki liderskiej, jak i ścieżki ogólnej. W ramach szkoleń odbędą się dwa spotkania, pierwsze z nich dotyczyć będzie zasad skutecznego fundraisingu, drugie natomiast opierać się będzie na efektywnej komunikacji, storytellingu, czy sztuce wystąpień publicznych.

Nie, możliwość zaprezentowania się podczas Targów Kół Naukowych zarezerwowana jest jedynie dla uczestników ścieżki liderskiej projektu. Warunkiem prezentacji podczas targów jest wcześniejszy udział w warsztatach organizowanych w ramach projektu.

Mentorami w projekcie mogą być doświadczeni profesjonaliści, przedsiębiorcy, naukowcy oraz eksperci z różnych branż, którzy chcą podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodymi ludźmi.

PARTNERZY PROJEKTU

sspl-pom2lhgshxxij8jrw9sd4h0z86g6z83qba3vxsluyo
Zadanie publiczne ŁÓDŹ AKADEMICKA – naukowa, kreatywna i wielokulturowa 2024/2025 jest finansowane z budżetu Miasta Łodzi.
Zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych w 2024 r od Ministra Nauki w ramach konkursu
„Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”

Zgłoś swoją organizację studencką

Logo Student Showcase

Projekt Student Showcase to inicjatywa skierowana do studenckich kół naukowych i organizacji studenckich, która ma na celu wspieranie ich w rozwijaniu, realizacji i promocji innowacyjnych projektów.

Dzięki połączeniu warsztatów, mentoringu od doświadczonych profesjonalistów, targów kół naukowych oraz konkursów pitchowych, program ten oferuje studentom nie tylko możliwość zdobycia cennych umiejętności, ale również platformę do prezentacji swoich prac szerszej publiczności oraz potencjalnym inwestorom. Projekt Student Showcase stawia na praktyczne umiejętności, kreatywność oraz interdyscyplinarne podejście do nauki i przedsiębiorczości, co czyni go idealnym miejscem dla młodych innowatorów chcących zmieniać świat na lepsze.

Fundacja Politechniki Łódzkiej

Stefana Żeromskiego 116
90-924 Łódź

© 2024 Fundacja Politechniki Łódzkiej.